วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ประวัติครูสลา คุณวุฒิ
คันตกลงว่าได้สู้กะบู๋ไปตามซาด

ตายขอให้ตายหน้าพุ่นเขาจั่งย่องว่าหาญ..


ไม่มีความคิดเห็น: